X

جداسازهای اصطکاکی پاندولیFIP

 

فیلم بسیار جالب از روش مقاوم سازی ساختمان موجود در ایتالیا توسط جداسازهای اصطکاکی پاندولیFIP ستونها برش خورده و جداسازها در محل نصب میشوند در حالیکه دانشجویان دانشگاه در طبقات بالا مشغول تحصیلند.