X

طراحی سیستم و خط تولید کارخانجات فولادی

 

شرکت بهساز اندیشان تهران با داشتن تیمی از محققان، طراحان و مهندسان، در زمینه مدلسازی و مطالعه و اجرای سازه های صنعتی پروژه های ارزشمندی را به انجام رسانده است.
در کنار طراحی انواع سازه‌های صنعتی نظیر ساختمانهای صنعتی، سوله‌ها، مخازن، دکلها و... این شرکت فعالیت‌ها و تجارب ارزشمندی را در زمینه طراحی کارخانجات و خط تولید آنها، به ویژه کارخانجات ساخت و تولید اسکلت فولادی دارد. از جمله خدمات شرکت بهسازاندیشان تهران در این بخش می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • مطالعات و برآورد اولیه پروژه‌ها و الزامات سازه‌ای و تاسیساتی کارخانجات
  • تهیه طرح معماری، سازه‌ای و تاسیساتی کارخانجات مطابق باآیین نامه‌های داخلی و بین المللی
  • مدیریت ساخت، اجرا و نظارت بر انجام صحیح بخشهای سازه‌ای و تاسیساتی مطابق با برنامه زمانبندی