X

Price-of-Isolators-and-Dampers

قیمت جداساز ( جداگر ) و قیمت میراگر لرزه ای در انواع سازه ها چگونه مشخص می گردد؟

 

بکارگیری سیستم‌های کنترل لرزه‌ای، باعث کاهش میزان انرژی جذب شده توسط سازه بواسطه جذب حداکثری انرژی توسط سیستم‌های جاذب انرژی مانند میراگرهای لرزه ای خواهد شد. جداساز (جداگر) های لرزه ای با کاهش ورود انرژی زلزله به سازه، عملکرد قابل اطمینانی به انواع سازه های ساختمانی و صنعتی نظیر مخازن و پل ها می دهد و همین امر موجب حذف و یا کاهش هزینه های ناشی از خسارات زلزله می گردد. قیمت تمام شده سازه های مجهز شده  به سیستم های پیشرفته لرزه ای به عوامل مختلفی که در ادامه به معرفی آنها خواهیم پرداخت، بستگی دارد. 

 
قیمت جداساز و میراگر در وهله ی اول به پارامترهایی از قبیل نوع جداساز یا میراگر لرزه ای، ظرفیت نیرویی، ظرفیت جابجایی و مشخصات عملکردی جداساز و میراگر بستگی دارد.
 
موارد پیش گفته نیز عملا به مساحت و تعداد طبقات سازه، مشخصات خاک و سطح خطر لرزه ای ساختگاه و سطح طراحی مورد نیاز، حداکثر فاصله قابل تامین بین دو سازه مجاور، تعداد تکیه گاهها و سیستم سازه ای طرح مورد نظر، محل نصب تجهیزات (Indoor یا Outdoor)، که جمعا در طراحی سازه، جداسازها و میراگرها موثر می باشند و تغییر در هریک از آنها می تواند مشخصات و قیمت جداساز و میراگر را تحت تاثیر قرار دهد، بستگی دارد.
 
در نهایت هزینه استفاده از تجهیزات کنترل لرزه ای برای یک پروژه به قیمت هر جداساز یا میراگر و تعداد بکار رفته در طراحی پروژه و سیستم سازه ای طرح مورد نظر (که می تواند در هزینه اسکلت سازه موثر باشد) بستگی خواهد داشت. برای مثال قیمت میراگرها از 1500 یورو برای میراگرهای کوچک تا 30,000 یورو برای میراگرهای خیلی بزرگ متغیر می باشد.

 

علاوه بر این، در مرحله ی نصب جداسازها و میراگرهای لرزه ای و تجهیز سازه پارامترهایی همچون شرایط، الزامات و محدودیتهای محل پروژه، جزییات اجرایی فونداسیون جهت نصب جداگر ها و جزییات اجرایی اسکلت سازه جهت نصب میراگرها نقش تعیین کننده در برآورد قیمت نصب جداسازها و میراگرها دارد. با این حال هزینه نصب، بخش کوچکی را در هزینه کل خواهد داشت و نیازی به نگرانی در مورد هزینه های این بخش نخواهد بود.

 
البته در پروژه های مقاومسازی، عملیات هایی مانند آماده سازی اسکلت سازه ای، برش ستونهای سازه موجود و احیانا سوراخکاری و کاشت بولت و روند حساس مورد نیاز جهت جک زنی و ... تاثیر قابل مستقیم در قیمت تمام شده استفاده از مقاوم سازی با جداساز و میراگرهای لرزه ای دارند. در این زمینه شرکت FIP ایتالیا، دارای بیشترین تجربه در دنیا در زمینه مقاوم سازی با استفاده از برش ستونها و جایگذاری جداسازهای لرزه ای بوده و بیشترین تعداد پروژه های مقاوم سازی شده را در سراسر دنیا طراحی، تجهیز و اجرا نموده است. میراگرهای اصطکاکی دورانی شرکت DAMPTECH دانمارک نیز در مقاومسازی پروژه های بلند مرتبه و همچنین معابد و سازه های تاریخی زیادی با موفقیت بکار گرفته شده است.
 
شرکت بهسازاندیشان تهران با داشتن تیم مهندسی و اجرایی متخصص و کار آزموده در زمینه طراحی، نصب و تجهیز سازه به جداگرها و میراگرهای لرزه ای، می تواند برآورد اولیه قیمت جداساز ها و میراگرهای مورد نیاز را به کارفرمایان ارائه نماید.

 

برای مشاهده پروژه های میراگرهای اصطکاکی دورانی شرکت DAMPTECH و یا مطالعه بیشتر در ارتباط با چگونگی عملکرد میراگرهای لرزه ای کلیک نمایید.

برای مشاهده پروژه های جداسازهای لرزه ای شرکت FIP و یا معرفی جداسازهای لرزه ای کلیک نمایید.