X

Price-of-Isolators-and-Dampers

قیمت جداساز (جداگر) و قیمت میراگر لرزه‌ای در انواع سازه‌ها چگونه مشخص می‌گردد؟

 

به‌کارگیری سیستم‌های کنترل لرزه‌ای، باعث کاهش میزان انرژی جذب شده توسط سازه به‌واسطه جذب حداکثری انرژی توسط سیستم‌های جاذب انرژی مانند میراگرهای لرزه‌ای خواهد شد. جداساز (جداگر)های لرزه‌ای، با کاهش ورود انرژی زلزله به سازه، عملکرد قابل اطمینانی به انواع سازه‌های ساختمانی و صنعتی نظیر مخازن و پل‌ها می‌دهد و همین امر موجب حذف و یا کاهش هزینه‌های ناشی از خسارات زلزله می‌گردد. قیمت تمام‌شده سازه‌های مجهز شده  به سیستم‌های پیشرفته لرزه‌ای به عوامل مختلفی که در ادامه به معرفی آن‌ها خواهیم پرداخت، بستگی دارد. 

 
قیمت جداساز و میراگر در وهله‌ی اول به پارامترهایی از قبیل نوع جداساز یا میراگر لرزه‌ای، ظرفیت نیرویی، ظرفیت جابجایی و مشخصات عملکردی جداساز و میراگر بستگی دارد.
 
موارد پیش‌گفته نیز عملاً به مساحت و تعداد طبقات سازه، مشخصات خاک و سطح خطر لرزه‌ای ساختگاه و سطح طراحی مورد نیاز، حداکثر فاصله قابل تأمین بین دو سازه مجاور، تعداد تکیه‌گاه‌ها و سیستم سازه‌ای طرح مورد نظر، محل نصب تجهیزات (Indoor یا Outdoor)، که مجموعاً در طراحی سازه، جداسازها و میراگرها موثر می‌باشند و تغییر در هریک از آن‌ها می‌تواند مشخصات و قیمت جداساز و میراگر را تحت تأثیر قرار دهد، بستگی دارد.
 
در نهایت هزینه استفاده از تجهیزات کنترل لرزه‌ای برای یک پروژه به قیمت هر جداساز یا میراگر و تعداد بکار رفته در طراحی پروژه و سیستم سازه‌ای طرح مورد نظر (که می‌تواند در هزینه اسکلت سازه مؤثر باشد) بستگی خواهد داشت. برای مثال، قیمت میراگرها از 1500 یورو برای میراگرهای کوچک تا 30,000 یورو برای میراگرهای خیلی بزرگ متغیر می‌باشد.

 

علاوه بر این، در مرحله‌ی نصب جداسازها و میراگرهای لرزه‌ای و تجهیز سازه پارامترهایی همچون شرایط، الزامات و محدودیت‌های محل پروژه، جزییات اجرایی فونداسیون جهت نصب جداگر‌ها و جزییات اجرایی اسکلت سازه جهت نصب میراگرها نقش تعیین‌کننده در برآورد قیمت نصب جداسازها و میراگرها دارد. با این حال، هزینه نصب، بخش کوچکی را در هزینه کل خواهد داشت و نیازی به نگرانی در مورد هزینه‌های این بخش نخواهد بود.

 
البته در پروژه‌های مقاوم‌سازی، عملیاتی مانند آماده‌سازی اسکلت سازه‌ای، برش ستون‌های سازه موجود و احیاناً سوراخ‌کاری و کاشت بولت و روند حساس مورد نیاز جهت جک‌زنی و ...، تأثیر مستقیم در قیمت تمام‌شده استفاده از مقاوم‌سازی با جداساز و میراگرهای لرزه‌ای دارند. در این زمینه شرکت FIP ایتالیا، دارای بیشترین تجربه در دنیا در زمینه مقاوم‌سازی با استفاده از برش ستون‌ها و جایگذاری جداسازهای لرزه‌ای بوده و بیشترین تعداد پروژه‌های مقاوم‌سازی شده را در سراسر دنیا طراحی، تجهیز و اجرا نموده است. میراگرهای اصطکاکی دورانی شرکت DAMPTECH دانمارک نیز در مقاوم‌سازی پروژه‌های بلند‌مرتبه و همچنین معابد و سازه‌های تاریخی زیادی با موفقیت بکار گرفته شده است.
 
شرکت بهساز اندیشان تهران، با داشتن تیم مهندسی و اجرایی متخصص و کار‌آزموده در زمینه طراحی، نصب و تجهیز سازه به جداگرها و میراگرهای لرزه‌ای، می‌تواند برآورد اولیه قیمت جداسازها و میراگرهای مورد نیاز را به کارفرمایان ارائه نماید.

 

برای مشاهده پروژه‌های میراگرهای اصطکاکی دورانی شرکت DAMPTECH و یا مطالعه بیشتر در ارتباط با چگونگی عملکرد میراگرهای لرزه‌ای کلیک نمایید.

برای مشاهده پروژه‌های جداسازهای لرزه‌ای شرکت FIP و یا معرفی جداسازهای لرزه‌ای کلیک نمایید.