X

شرکت‌های تولید کننده تجهیزات

شرکت‌های تولید کننده تجهیزات لرزه‌ای

 

شرکت DAMPTECH در زمینه کنترل ارتعاشات لرزه‌ای سازه‌ها با استفاده از میراگرهای اصطکاکی دورانی به موقعیت فوق‌العاده‌ای دست‌یافته است و در سال‌های اخیر پروژه‌های مهمی را در چندین کشور لرزه‌خیز به انجام رسانده است. میراگرهای اصطکاکی دورانی DAMPTECH در زمره جدیدترین و بی‌نقص‌ترین تکنولوژی‌های موجود در زمینه میراگرها می‌باشد، بطوریکه در پروژه‌های متعددی در کشورهای مختلف و خصوصا کشور ژاپن مورد استفاده قرار گرفته‌اند. شرکت DAMPTECH مبدع و دارای حق مالکیت معنوی ساخت میراگرهای اصطکاکی دورانی (Rotational Friction Dampers) می‌باشد به کارگیری این میراگرها در مهم‌ترین پروژه‌های کشور ژاپن، با توجه به حضور شرکت‌های بسیار مطرح تولیدکننده میراگرهای لرزه‌ای در این کشور، بسیار قابل توجه و معنادار می‌باشد. 

 

جهت مشاهده نمونه پروژه های انجام شده اینجا کلیک کنید.

برای توضیحات بیشتر در ارتباط با محصولات این شرکت اینجا کلیک کنید.

damptech.com  

شرکت GERB با بیش از 100 سال سابقه در بخش‌ های مختلف کنترل ارتعاشات در سازه ها و انواع تجهیزات صنعتی فعالیت می کند. فعالیت این شرکت از سال 1907 توسط ویلیام گرب با هدف کنترل ارتعاشات و بکارگیری جداسازهای الاستیک در ماشین آلات صنعتی آغاز گردید. طی سالیان بعدی با گسترش فعالیت ها و محصولات، تجهیزات این شرکت در بخش های مختلف صنعتی و ساختمانی در صدها پروژه در سراسر دنیا از جمله آمریکا، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و غیره استفاده شده است و در ایران نیز شرکت بهساز اندیشان تهران به عنوان نماینده انحصاری این شرکت فعالیت می نماید.

شرکت GERB با ابداع سیستم های مختلف جداسازهای فنری و کف شناور خود از 50 سال گذشته و به خصوص در کنترل ارتعاش انواع پمپ ها، چیلرها، دیزل ژنراتورها، هلی پد و ساختمان های قرار گرفته بر روی مترو، سالن های اجتماعات، سالن های بدنسازی و به طور کلی هر تجهیز مرتعش کننده را با هدف عدم انتقال نویز و ارتعاشات به بخش‌ های دیگر سازه در پروژه های متعددی در سراسر دنیا اجرا نموده است.

 

جهت مشاهده نمونه پروژه های انجام شده اینجا کلیک کنید.

برای توضیحات بیشتر در ارتباط با محصولات این شرکت اینجا کلیک کنید.

gerb.com gerbiran.com

شرکت FIP ایتالیا یکی از معتبر‌ترین شرکت‌های دنیا در زمینه تولید انواع سیستم‌های کنترل لرزه‌ای و ارتعاشی می‌باشد. این شرکت در تولید و توسعه انواع جداسازها از قبیل جداسازهای اصطکاکی پاندولی، جداسازهای LRB و HDRB، میراگرهای ویسکوز بر تکیه گاه های لغزنده از برترین شرکت های دنیا می باشد و با داشتن بزرگترین آزمایشگاه بخش خصوصی دنیا در زمینه جداسازها و میراگرها و ثبت بیش از 150 اختراع بدون شک جزء معدود شرکت های سرآمد دنیا در این زمینه ها می باشد. تجهیزات این شرکت صرفا در ایتالیا ساخته شده و در پروژه های بسیار شاخص در سراسر دنیا از جمله پل‌ها، ساختمان‌های مسکونی، سازه های بیمارستانی، سازه های صنعتی و غیره بکار گرفته شده است. این شرکت با دارا بودن یک مرکز توسعه و تحقیق بسیار فعال علاوه‌ بر تامین تجهیزات کنترلی از جمله انواع میراگرهای ویسکوز و ویسکوالاستیک، مهاربند‌های کمانش تاب، جداسازها، درزهای انبساطی، دیوارهای عایق صوتی و انواع دیگر تجهیزات خاص کنترل لرزه‌ای یا ارتعاشی، می‌تواند در زمینه انتخاب نوع سیستم کنترلی و طراحی این سیستم‌ها به شرکت‌های طراح، مشاوره‌های تخصصی ارائه نماید.

 

جهت مشاهده نمونه پروژه های انجام شده اینجا کلیک کنید.

برای توضیحات بیشتر در ارتباط با محصولات این شرکت اینجا کلیک کنید.

fipmec.it base-isolation.ir

ﺷﺮﮐﺖ VIBRATEC ﺳﻮﺋﺪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐت های ﭘﯿﺸﺮو در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻨﺘﺮل ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮاي اﻧﻮاع ﺟﺪاﺳﺎزﻫﺎ و ﻣﯿﺮاﮔﺮﻫﺎي ارﺗﻌﺎﺷﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ، ﺻﻨﻌﺘﯽ، آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ، ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ، ﻧﯿﺮوﮔﺎه ها،  ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎﻋﯽ و درﯾﺎﯾﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺨﺼﺺ وﯾﮋه اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ارﺗﻌﺎش ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﺴﺎس آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ رﻧﺞ وﺳﯿﻌﯽ از اﻧﻮاع ﺟﺪاﺳﺎزﻫﺎ، ﻣﯿﺮاﮔﺮﻫﺎ و ... ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.  فعالیت های این شرکت در 30 ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮﯾﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻻي ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻃﺮاﺣﯽ های خاص ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻣﺸﮑلات ارﺗﻌﺎﺷﯽ و ﻟﺮزه اي در ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺳﺎزه و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

جهت مشاهده نمونه پروژه های انجام شده اینجا کلیک کنید.

برای توضیحات بیشتر در ارتباط با محصولات این شرکت اینجا کلیک کنید.