X

اجرا، مدیریت و نظارت بر اجرا

 

در نزدیک به دو دهه فعالیت شرکت بهساز اندیشان، تیم‌های متخصص و مجرب، تکنسین‌ها و کارگران ماهر را گرد هم آورده است. تعامل کامل تیم‌های طراحی و اجرایی در هر یک از این بخش‌ها، موجب هرچه بهتر اجرا شدن پروژه‌ها و کمینه نمودن مشکلات و اشکالات اجرایی و زمان‌بندی در پروژه‌ها شده است.

خدمات ما در این بخش شامل موارد زیر است.