X

اجرا ، مدیریت و نظارت بر اجرا

 

در نزدیک به دو دهه فعالیت شرکت بهساز اندیشان، تیم های متخصص و مجرب ، تکنسین ها و کارگران ماهر را گرد هم آورده است. تعامل کامل تیم های طراحی و اجرایی در هریک از این بخش ها، موجب هرچه بهتر اجرا شدن پروژه ها و کمینه نمودن مشکلات و اشکالات اجرایی و زمان بندی در پروژه ها شده است.

خدمات ما در این بخش شامل موارد زیر است.