X

سازه های مجهز به جداساز لرزه ای

 

پل طبیعت تهران، یک پل پیاده بر فراز بزرگراه مدرس میباشد. این پل بزرگترین پل غیر خودرویی کشور میباشد که به منظور اتصال پارک آب و آتش به پارک طالقانی طراحی شده است. سازه این پل دارای سه ستون اصلی بوده که در آنها از تکیه گاه های لغزشی شرکت FIP ایتالیا استفاده شده است.

 

برای اطلاعات بیشتر در ارتباط با  "جداسازهای لرزه ای و ارتعاشی"  کلیک نمایید.

میراگر چیست؟ و میراگرها چگونه باعث کاهش پاسخ لرزه ای ساختمان می شوند؟