X

ناشناخته های طبیعی، زلزله ۷.۸ ریشتری kaikaura نیوزلند

 

در این زلزله که به طور کلی ۲دقیقه به طول انجامید، شکافتهایی در راستای گسلهای مختلف هم به صورت لغزش افقی و هم به صورت جا به جایی قائم که به حدود ۱۲ متر میرسد، رخ داده است.

نکته قابل توجه این است که معمولا گسیختگی ها روی یک هندسه پیچیده رخ نمی دهند و معمولا روی یک هندسه ساده (مثل یک صفحه) شکستگی رخ می دهد.

به عنوان یک اصل، طبیعت همیشه ساده ترین مسیرها را برای تخلیه انرژی انتخاب میکند!

در این زلزله یه سوال مهم وجود دارد؛

چرا 21 زلزله جداگانه رخ نداده است؟

چطور و با چه ساز وکاری این 21 گسل، همه با هم در یک فرم  پیچیده نیروهای تکتونیکی را تحمل میکردند؟!

قبلا زلزله هایی رخ داده است که روی 3 صفحه رخ داده اند (مثل زلزله لندرز در کالیفرنیا یا کوچالی ترکیه)

ولی 21 گسل خیلی پیچیده است! و نیازمند مدل سازی پیچیده ای است تا بتوان به رفتار دقیق این رخداد پی برد.

بطور خلاصه می توان گفت این رویداد تاکییدی است بر اهمیت تجدید ارزیابی درمورد نحوه تعیین سناریوهای شکست برای مدلهای خطرات لرزه ای در مناطق مرزی صفحات در سراسر جهان.