X
تاریخ انتشار: دوشنبه 17 آذر 1399
گسلهای تهران

  گسلهای تهران

امتیاز: Article Rating

شهر تهران در پهنه البرز میانی – جنوبی واقع شده است. ازنظر زمین‌شناسی ساختاری، رشته کوه‌های البرز دارای ساختاری بسیار پیچیده، تحت تاثیر رخداد‌های گوناگون در دوره‌های مختلف زمین‌شناسی شکل گرفته‌اند. بسیاری از محققان ساختار البرز در بخش مرکزی را ساختاری رزگون دانسته‌اند.

گسل چیست ؟

متن متحرک

 

در میان گسل‌های این پهنه، گسل‌های مشا، گسل شمال تهران، مجموعه افرازهای ری و افراز کهریزک در زمره مهمترین ساختارهای لرزه‌زا به شمار می‌آیند. شهر تهران در اثر فعالیت این گسل‌ها، دستخوش زلزله‌های بزرگی همچون زلزله‌های سال‌های 856، 958، 1665 و 1830 پس از میلاد بوده است

- ساختار رزگون گسل‌های البرز مرکزی در برش کرج-چالوس

زلزله‌های تاریخی در محدوده‌ی تهران

گسل شمال تهران

گسل شمال تهران با طول حدود 110 کیلومتردر شمال تهران و در بخش جنوبی البرز مرکزی، با امتداد شرقی-غربی و در ادامه گسل مشا قرار دارد. گسل مذکور در سمت شرق، در نزدیکی روستای "ایرا" به گسل مشا می‌پیوندد. در سمت غرب، این گسل به گسل شمال آبیک و گسل شمال قزوین پیوند میخورد. پژوهش‌های پارینه سنگ شناسی، در قسمت غربی این گسل، نشان‌دهنده 8 رخداد لرزه‌ای کهن با بزرگای 6.5-7 بر روی گسل شمال تهران است در پیرامون گسل شمال تهران گسل‌های کوچکی چون گسل محمودیه، گسل نیاوران و گسل میلاد قرار دارد.

مجموعه افرازهای ری

در ناحیه‌ی جنوب تهران، و در نزدیکی شهر ری دو پرتگاه به درازای هر یک 20 کیلومتر مشاهده می‌شوند. بربریان و همکاران (1364) برای اولین بار از آنها با عنوان گسهای شمال ری و جنوب ری یاد کرده اند و بر همین اساس (Berberian & Yeats, 1999) زمین لرزه‌های بسیاری همچون زمین لرزه‌های 853، 855، 856، 864، 1177 و 1364 میلادی را حاصل جنبش این گسل دانسته‌اند. با این حال، از نظر جغرافیایی میتوان گسلهای شمال و جنوب ری را امتداد گسل پارچین دانست. با این حال، در این که این مجموعه گسل هست یا نه بحث و اختلاف نظر وجود دارد

افراز کهریزک

در مورد لرزه‌زا بودن این پرتگاه هم همچون پرتگاه شمال و جنوب ری بحث و اختلاف نظر وجود دارد.

گسل پارچین

این گسل از جنوب شرقی ایوانکی آغاز میشود و تا شمال کوه بی بی شهربانو در حدود 70 کیلومتر امتداد می‌یابد. زمین لرزه‌ی سده چهارم پیش از میلاد که نخستین زلزله ثبت شده ایران در تاریخ است، احتمالا بر روی این گسل رویداده است. همچنین زمین لرزه 743 شرق ری به فعالیت این گسل منتسب میشود.

گسل ورامین یا گسل پیشوا

این گسل از کوه سرخ، در شرق، آغاز شده و تا ورامین امتداد می‌یابد. طول این گسل 42.5 کیلومتر گزارش شده است. مطالعات زمین ریخت شناسی انجام شده در راستای گسا پیشوا از فعال بودن این گسل حکایت دارد (نظری & شهیدی , 1390)

-مجموعه گسلی اطراف تهران برگرفته از (Nazari, n.d.)

اشتراک گذاری
تصاویر
  • گسلهای تهران
ثبت امتیاز
نظرات
ارسال نظر جدید