طراحی مخازن متانول پتروشیمی امام خمینی

 
طراحی مخازن متانول پتروشیمی امام خمینی

مشخصات و ویژگی ها

  • موقعیت:
  • ارتفاع:
  • تعداد طبقات:
  • تجهیزات لرزه ای و کنترل ارتعاشات:
  • سال ساخت:

دیگر تصاویر